Κατόψεις χώρων


     
 
LEVEL / ΕΠΙΠΕΔΟ C   LEVEL / ΕΠΙΠΕΔΟ B
     

Η έκθεση θα λειτουργήσει στα επίπεδα:

C ξενοδοχεία, τουριστικά πρακτορεία, τουριστικά γραφεία, εταιρείες κρουαζιέρας,  τουριστικές επιχειρήσεις &
B προορισμοί, τουριστικές επιχειρήσεις, κλαδικά μέσα, τουριστικές υπηρεσίες